Διοικητικό συμβούλιο

Το Δ.Σ του ΣΕΒΙΠΕΗ αποτελείται από  πέντε μέλη:

Πρόεδρος: Αντωνακάκης Ελευθέριος (Αντωνακάκης ΑΕ)

Αντιπρόεδρος: Υφαντής Αλέξανδρος (Sychem AE)

Γενικός Γραμματέας: Ανυφαντάκης Δημήτριος ( ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ)

Ταμίας: Βαλεργάκης Γεώργιος (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ)

Μέλος: Νιταδώρος Ελευθέριος (Νιταδώρος ΑΕ)