Διοικητικό συμβούλιο

Το Δ.Σ του ΣΕΒΙΠΕΗ αποτελείται από  πέντε μέλη:

Πρόεδρος: Αντωνακάκης Ελευθέριος (Αντωνακάκης ΑΕ)

Αντιπρόεδρος: Νιταδώρος Ελευθέριος (Νιταδώρος ΑΕ)

Γενικός Γραμματέας: Καθέρης Σάββας (Καθέρης ΑΒΕΕ)

Ταμίας: Σηφάκης Ζαχαρίας (ΙΝΤΕΑΛ ΑΕ)

Μέλος: Τσαντρίζου Ζηνοβία (ΕΚΟ-ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕ)