επικαιρότητα

δράσεις

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Δ.Σ.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ο παραγωγικός κόσμος αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας εδώ και πέντε και πλέον έτη είναι απαραίτητο όλοι να είμαστε ενωμένοι.
Εμείς σαν μέλη του Δ.Σ έχοντας ιεραρχήσει τα δύσκολα και ‘χρόνια’ προβλήματα που αντιμετωπίζει η Β.Ι.Π.Ε Ηρακλείου παλεύουμε καθημερινά σκληρά για την επίλυσή τους.
  • Πυκνώστε τις τάξεις του Συνδέσμου
  • Ενωμένοι μπορεί να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους.