Επικοινωνία

Σύνδεσμος επιχειρήσεων Βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου

Κτίριο Διοίκησης ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ Οδός Α' ΒΙ.ΠΕ.Η.

Τηλέφωνο: 2810 382860

Ώρες γραφείου: 09:00 - 13:00

EMAIL:info@sevipeh.gr