Κωνσταντίνος Χρηστάκος

Εργασία:

Στέλεχος πολυεθνικών και Ελληνικών εταιριών ασκώντας Διοίκηση.

Τα τελευταία 23 χρόνια Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΚΕΚ Α.Ε.

mail: christakosakek@gmail.com

τηλ.: 6948599499, 2810 381160