ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ ΣΕΒΠΗ

Προς ενημέρωση σας Για την  Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κάτωθι υποψήφιοι:

·         ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ με την   ιδιότητα  του μέλους  της Εταιρείας  με την επωνυμία SYCHEM A.E.

·         ΚΑΘΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ με την ιδιότητα του μέλους της  Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε

·         ΣΗΦΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ με την ιδιότητα του μέλους της  Εταιρείας με την επωνυμία  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε

·         ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με την ιδιότητα του μέλους της  Εταιρείας με την επωνυμία  Ι.ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ Α.Ε

·         ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με την ιδιότητα του μέλους της  Εταιρείας με την επωνυμία  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

·         ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με την ιδιότητα του μέλους της  Εταιρείας με την επωνυμία   ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α.Ε

·         ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με την ιδιότητα του μέλους της  Εταιρείας με την επωνυμία  Μ.ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

·         ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ  με την ιδιότητα του μέλους της  Εταιρείας με την επωνυμία  ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ Α.Ε.

 

Σε περίπτωση που δεν θα προσέλθει  ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί  να προσκομίσει μια απλή εξουσιοδότηση  με σφραγίδα  και υπογραφή της εταιρείας  με  τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο παραχωρεί την εξουσιοδότηση  (π.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας  και αριθμό ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας).για την διαδικασία της ψηφοφορίας.