ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΒΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ MANUFACTURING EXCELLENCE AWARDS 2021