Τι σημαίνουν για τη βιομηχανία οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση των τιμών ενέργειας για τις βιομηχανίες, χαρακτηρίζονται ως θετικά καθώς αντισταθμίζουν σε ένα ποσοστό την επιβάρυνση από την εκτόξευση των τιμών τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στον ηλεκτρισμό, τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Αυτό τονίζουν πηγές της βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι σημαντικό το τελικό κόστος ενέργειας που προκύπτει να είναι ανταγωνιστικό έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών της ελληνικής μεταποίησης. Και σε ό,τι αφορά αυτό το ζητούμενο φαίνεται ότι οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν δεν είναι αρκετές καθώς οι ελληνικές βιομηχανίες και κυρίως οι εξαγωγικές συνεχίζουν να έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην ενέργεια στο διεθνή στίβο της αγοράς.Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν φαίνεται ότι θα επιτύχουν εν μέρει το στόχο να αποφευχθεί η μετακύληση των αυξήσεων στην τελική τιμή των προϊόντων. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη μεγάλος αριθμός βιομηχανιών έχει δρομολογήσει ανατιμήσεις, με δεδομένο ότι το ενεργειακό κόστος ξεκίνησε να αυξάνεται το Σεπτέμβριο, με την κορύφωση να σημειώνεται το Δεκέμβριο, διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε επιδότηση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία.Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την έκπτωση στο φυσικό αέριο, η επιδότηση που ανακοινώθηκε για τον Ιανουάριο είναι 30 ευρώ/MWh, που ισοδυναμεί με το 26% της τρέχουσας τιμής του καυσίμου. Η τελική τιμή που προκύπτει μετά την έκπτωση, είναι 84 ευρώ/MWh και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές παραμένει μη βιώσιμη και μη ανταγωνιστική για τις βιομηχανίες. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να συνεχιστεί έστω και αυτή η επιδότηση και για τους επόμενους μήνες, με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και όλες οι προβλέψεις κάνουν λόγο για παγίωση των αυξήσεων που προέκυψαν από την τρέχουσα κρίση.Σε ό,τι αφορά την έκπτωση στην ηλεκτρική ενέργεια, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ακόμη είναι νωρίς για να υπολογιστεί σε τι ποσοστό αντιστοιχεί η επιδότηση των 65 ευρώ/MWh που ορίστηκε για το μήνα Ιανουάριο. Θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι δε θα καλύπτει το 50% της αύξησης λαμβάνοντας υπόψη την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς τους τελευταίους μήνες. Και για τον ηλεκτρισμό, η τελική τιμή μετά την επιδότηση, θεωρείται ότι είναι μη βιώσιμη/ ανταγωνιστική, ωστόσο επισημαίνεται η ανάγκη να συνεχιστεί ή ακόμη και να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.

Ηλεκτρισμός Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν χθες, θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια περιλαμβανομένων και των βιομηχανικών με 65 ευρώ/MWh για το σύνολο της κατανάλωσης. Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της Μέσης Τάσης με κατανάλωση άνω των 13GWh θα διατεθεί ποσό ύψους 8,22 εκατ. ευρώ ενώ για τις βιομηχανίες της υψηλής τάσης θα δοθεί ποσό 2,69 εκατ. ευρώ.Υπογραμμίζεται ότι η επιδότηση των 65 ευρώ/MWh καλύπτει το 50% της αύξησης, εάν η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς παραμείνει στα 176 ευρώ/MWh, τιμή που ισχύει για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Ωστόσο, η ΤΕΑ κινείται ανοδικά, που σημαίνει ότι η επιδότηση των 65 ευρώ/MWh μπορεί να καταλήξει να είναι ως ποσοστό μικρότερη του 50%.Φυσικό αέριο Στο φυσικό αέριο,τέλος, δίνεται στους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές επιδότηση ύψους 30 ευρώ/MWh με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ για τον Ιανουάριο. Με τη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου στα 114 ευρώ/MWh , μετά την επιδότηση προκύπτει τιμή 84 ευρώ/MWh, η οποία είναι σημαντικό ότι αφορά στο σύνολο της κατανάλωσης ακόμη και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την έκπτωση στο φυσικό αέριο, η επιδότηση που ανακοινώθηκε για τον Ιανουάριο είναι 30 ευρώ/MWh, που ισοδυναμεί με το 26% της τρέχουσας τιμής του καυσίμου. Η τελική τιμή που προκύπτει μετά την έκπτωση, είναι 84 ευρώ/MWh και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές παραμένει μη βιώσιμη και μη ανταγωνιστική για τις βιομηχανίες. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να συνεχιστεί έστω και αυτή η επιδότηση και για τους επόμενους μήνες, με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και όλες οι προβλέψεις κάνουν λόγο για παγίωση των αυξήσεων που προέκυψαν από την τρέχουσα κρίση.Σε ό,τι αφορά την έκπτωση στην ηλεκτρική ενέργεια, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ακόμη είναι νωρίς για να υπολογιστεί σε τι ποσοστό αντιστοιχεί η επιδότηση των 65 ευρώ/MWh που ορίστηκε για το μήνα Ιανουάριο. Θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι δε θα καλύπτει το 50% της αύξησης λαμβάνοντας υπόψη την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς τους τελευταίους μήνες. Και για τον ηλεκτρισμό, η τελική τιμή μετά την επιδότηση, θεωρείται ότι είναι μη βιώσιμη/ ανταγωνιστική, ωστόσο επισημαίνεται η ανάγκη να συνεχιστεί ή ακόμη και να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.