ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» καλούνται τα μέλη του Σωματείου στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συνδέσμου, στο  Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου (Δύο Αοράκια)  με θέματα συζήτησης:

1)       Απολογισμός πεπραγμένων

2)       Έγκριση ισολογισμού – προϋπολογισμού

3)       Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

4)       Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 ημερήσιας διάταξης ενώ σε περίπτωση πάλι έλλειψης απαρτίας θα λάβει χώρα επαναληπτική στις 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 και σε περίπτωση πάλι μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τελικώς και σε κάθε περίπτωση στις 13 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 με τα ίδια θέματα και στον ίδιο χώρο. Τα υποψήφια μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή καλούνται όπως υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους πέντε ημέρες πριν από την μέρα σύγκλισης της Συνέλευσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Ελευθέριος Αντωνακάκης                            Δημήτριος Ανυφαντάκης