ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» καλούνται τα μέλη του Σωματείου στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συνδέσμου στην οδό Α της Βιομηχανικής Περιοχής (πρώην κτίριο Διοίκησης ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ Οδός Α' ΒΙ.ΠΕ.Η)  με θέματα συζήτησης:

1) Απολογισμός πεπραγμένων

2) Έγκριση ισολογισμού – προϋπολογισμού

3) Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

4) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00. Τα υποψήφια μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή καλούνται όπως υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους πέντε ημέρες πριν από την μέρα σύγκλισης της Συνέλευσης.