Κρητική συμμετοχή στην διοίκηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ

Στην θέση του Α' Αντιπροέδρου το Λευτέρης Αντωνακάκης

Με Κρητική συμμετοχή η νέα διοίκηση, που αναδείχθηκε στις αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ).
Ειδικότερα στην θέση του Α' Αντιπροέδρου αναδείχθηκε στις πρόσφατες εκλογές ο Λευτέρης Αντωνακάκης, (BIΠE Ηρακλείου)
Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ εκπροσωπεί το παραγωγικό δυναμικό της Ελλάδας και συγκεκριμένα 22 τοπικούς συνδέσμους εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ της επικράτειας, που αριθμούν 1.500 επιχειρήσεις.
Στις εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 στις εγκαταστάσεις της «Αχάια Κλάους» στην Πάτρα, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, αποτελούμενο αποκλειστικά από επιχειρηματίες, το οποίο ακολούθως συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Πέτρος Μαντάς, (BIΠE Πάτρας),
A' Αντιπρόεδρος: Λευτέρης Αντωνακάκης, (BIΠE Ηρακλείου),
B' Αντιπρόεδρος: Γιώργος Γιαννίτσης, (BIΠE Λαμίας),
Γενικός Γραμματέας: Παρασκευάς Γραβουνιώτης, (BIΠE Κομοτηνής),
Ταμίας: Αλκιβιάδης Ζιάκκας, (BIΠE Λάρισας),
Έφορος: Γιώργος Δημητρόπουλος, (BIΠE Τρίπολης),
Έφορος: Αναστάσιος Πολυζωίδης,( BIΠE Σίνδου),
Αναπληρωτής Έφορος: Kων/νος Παπαπαναγιώτου, (BIΠE Σερρών).
Ο Πέτρος Μαντάς, με την ευκαιρία της επανεκλογής του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΕΒΙΠΕ τονίζει σε δήλωση του ότι:
«Η νέα Διοίκηση του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, με ισχυρή και νωπή εντολή συνεχίζει τις δράσεις της, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργίας των 1500 επιχειρήσεων της χώρας, εγκατεστημένων σε Βιομηχανικά Πάρκα, σε καθεστώς ακηδεμόνευτης και υγιούς επιχειρηματικότητας, όπως επίσης να επιτυγχάνεται η συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας στις κεντρικές αποφάσεις και νομοθετικές εξελίξεις, τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, προς όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, της εθνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στις προτεραιότητες της νέας Διοίκησης του ΠΑΣΕΒΙΠΕ είναι να επιτευχθεί, σε συνεργασία με την Πολιτεία, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έρχεται να αντικαταστήσει το νόμο 3982/2011, να απεικονίζει σωστότερα τα δικαιώματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα, να μειώνει τα κόστη λειτουργίας τους, να αντιμετωπίζει τα σοβαρά ελλείμματα