Ελευθέριος Αντωνακάκης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 02/03/1971

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΕ

ΤΙΤΛΟ:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΕ
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΣΕΒΠΗ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.