Συνάντηση Εργασίας Προέδρου ΣΕΒΠΗκ. Αντωνακάκη και Αντιδημάρχου Καθαριότητας Ηρακλείου κ. Βαρδαβά

                                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

                                                                                                                                       Ηράκλειο 10/10/2019 

Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 09/10/2019 στα Γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ) μεταξύ του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Αντωνακάκη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Ηρακλείου κ. Βαρδαβά, ο οποίος συνοδευόταν και από κλιμάκιο της υπηρεσίας καθαριότητος.Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν εμπλοκή του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας καθαριότητος συγκεκριμένα για την ΒΙΠΕΗ, και την διαχείριση των Απορριμμάτων, ενόψει και των εξαγγελιών του ΥΠΕΝ για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Β.Π.Η κ. Αντωνακάκης , αφου έθεσε θέματα καλύτερου συντονισμού αποκομιδής εντός της ΒΙΠΕΗ , δεν παρέλειψε να τονίσει ότι έχουν γίνει ενέργειες βελτίωσης της εικόνας της ΒΙΠΕΗ που αφορά την αποκομιδή των Απορριμμάτων, αυτές όμως δεν είναι αρκετές ώστε να καλυφθεί όλη η ΒΙΠΕΗ.Υπήρξε δέσμευση συνέχισης της εποικοδομητικής συνεργασίας .

 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου