Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της "Anhui Hitec Plastics Co. Ltd” με το ποσό των 10.000.000 CNY προχώρησε η "Shanghai Hitec Plastics”, θυγατρική εταιρεία της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ στην Κίνα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αγοράς οικοπέδου 46,6 στρεμμάτων στη βιομηχανική ζώνη Jiangbei Wujiang New Area, Hexian County, Anhui Province καθώς και μελετητικών εργασιών.